Våra tjänster

ERFARNA KONSTRUKTÖRER OCH INGENJÖRER

KONSTRUKTION

Konstruktion är idag Linconas största område. Våra konstruktörer har stor erfarenhet av nyproduktion av flerbostadshus, vårdbyggnader och skolor. Vi har också projekterat ett antal konstruktioner i vatten samt broreparationer åt Trafikverket. Våra uppdragsgivare under åren är många och vi kan med gott samvete säga att vi kan lämna samtliga som referenser.  Givetvis arbetar vi med alla typer av trä- och stålkonstruktioner i stor eller liten skala.

Området är brett så kontakta oss för mer information 

Våra två huvudområden

Vad vi erbjuder

PROJEKTERING

Projektering omfattar såväl nybyggnation som ombyggnation, underhåll och reparationer av byggkonstruktioner. Genom att vi integrerar våra olika kompetensområden i projekten har slutprodukten alla förutsättningar att bli en väl fungerande helhet.

Komplett K/A-projektering sker i samarbete med vårt systerbolag Tranark.

Med projektering avses i första hand framtagande av kompletta handlingar i form av ritningar och beskrivningar för byggprojekt. Vi utför även separata delar i byggprocessen som:

  • Skisser
  • Utredningar
  • Ritningsarbeten
  • Relationshandlingar
  • Förmedling av bygglov
Hur arbetar vi?

Lincona Modellen

Personligt möte

Vi träffas och ni som kund får berätta vad ni har för behov och när ni vill att jobbet skall vara klart. 

Interna diskussioner

Oavsett storlek på ert projekt så tar vi upp det internt på vårt dagliga möte. Här involveras hela företag för att finna rätt lösning för er. 

Återkoppling / Start

Vi återkopplar till er och med ert godkännande så påbörjar vi processen. Vi håller löpande kontakt under hela avtalstiden 

Leverans

Vi levererar er lösning, ni har givetvis rätt att göra justeringar men ofta behövs inte detta pågrund av vår nära dialog under hela kontraktstiden. 

Fördelarna med Lincona

Varför skall ni välja oss?

Konstruktion
78%
Projektering
22%
Scroll to top