Detta är Lincona

Erfarna konstruktörer & ingenjörer

Byggnadskonstruktör i Uddevalla & Göteborg
25 års erfarnhet från branschen

Uteslutande nöjda kunder & en passion för byggbranschen

Kärnan i vår verksamhet kommer alltid vara konstruktion, under vår tid i branschen så finns det nästan ingenting som vi inte ritat. Kontakta oss gärna för referenser

Vi är stolta över att vårt företag inte gör ”allt” för då kan vi koncentrera oss på att bli riktigt bra på konstruktion och projektering, våra två arbetsområden. 

Det spelar ingen roll vad det är vi skall rita, om det så är en bro eller kärnkraftverk så jobbar vi efter en egen framtagen modell som varit framgångsrik i alla år. Det handlar om att vi involverar hela företaget i varje enskilt uppdrag. Det gör att vi gör rätt från början och att vi minimerar fel/fördröjningar under hela processen. 

Vi skulle aldrig kompromissa med vår kvalité eller konstruktion, vi skulle aldrig försumma detaljer i ett projekt för att det är satt under tidspress men vi har stor förståelse för vår kunds budget, både när det kommer till tid och pengar. Vi brukar lägga mycket fokus på dessa parametrar under vårt inledande möte så vi kan leverera vad vi lovat under hela den resterande processen. 

Konstruktion

Projektering

Vår samlade och långa erfarenhet från branschen gör att vi lyckas skapa hållbara lösningar, kortare byggtider och smartare materialval. Vi tål att jämföras!
Jakob Brandin
Kontorschef
Vi som jobbar på Lincona

erfarna konstruktörer

Leonor Österberg

Leonor Österberg

Konstruktör
Betongprefab/bostadshus

Tel. 0522-645352

E-post: leonor@lincona.se

Jaokob Brandin

Jaokob Brandin

Kontorschef/Konstruktör

Tel. 0522-645541

E-post: jakob@lincona.se

Anders Randhem

Anders Randhem

Konstruktör
Senior adviser

Tel. 0522-645546

E-post: anders@lincona.se

Ferid Krso

Ferid Krso

Konstruktör
Konstruktionsändringar & erfarenhet inom samtliga områden

Tel. 0522-645353

E-post: ferid@lincona.se

Alexander Högberg

Alexander Högberg

Konstruktör
Grundläggning/Träkonstruktioner

Tel. 0522-645544

E-post: alexander@lincona.se

Khaled Darouiche

Khaled Darouiche

Konstruktör
Betongprefab/enbostadshus

Telefon. 0522-645354

E-post: khaled@lincona.se

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson

Konsult
Tel. 0522-64 55 41

E-post: tommy@lincona.se

Scroll to top