Konstruktionsdokumentation och konstruktionshandlingar

Erfarna konstruktörer & ingenjörer

Byggnadskonstruktör i Uddevalla & Göteborg

Konstruktionsritning inför startbesked

Lämpligen tas delar av konstruktionshandlingarna  fram redan till det tekniska samrådet, detta underlättar byggnadsnämndens beslut om startbesked. Konstruktionsritningar upprättas enligt gällande byggregler och ni som kund kan fokusera på andra delar i processen. 

Vi hjälper er under hela resan, behöver ni hjälp med arkitekter så har vi nära samarbete med vårt koncernbolag Tranark.  Vi jobbar såväl med privatpersoner som företag. Genom att använda en erfaren konstruktör så sparar ni både tid och pengar. 

Nedan länkar tar er till  Boverkets författningssamling

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

25 års erfarnhet från branschen

KonstruktionsRITNINGAR och konstruktionshandlingar inför startbesked.

Snabb handläggning - PRISVÄRDA - jobbar över hela sverige

Det är mycket att tänka på när det kommer till konstruktionsritningar.  Det är upp till dig som byggherre att redovisa hur du följt byggnadsverkets regler och förordningar Den bärande konstruktionens verkningssätt skall dokumenteras bl.a. hur lasterna förs ner i grunden men det är givetvis mycket mer att tänka på inför ett startbesked.  Det är också viktigt att konstruktionsregler som har tillämpats exempelvis EKS11. Dimonsioneringskontrollensomfattning och det är viktigt att det framgår vem som gjort det. Som ni hör så är det mycket att reflektera över men vi har gjort detta i över 25 år med goda resultat och det finns nästan ingen konstruktion vi inte stött på. Kontakta oss idag så börjar vi omgående med dina konstruktionsritningar.

Konstruktörer i Uddevalla & göteborg
Vi som jobbar på Lincona

erfarna konstruktörer

Leonor Österberg

Leonor Österberg

Konstruktör
Tel. 0522-645352

E-post: leonor@lincona.se

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson

Konstruktör/kontorschef
Tel. 0522-64 55 40

E-post: tommy@lincona.se

Anders Randhem

Anders Randhem

Konstruktör
Tel. 0522-645546

E-post: anders@lincona.se

Ferid Krso

Ferid Krso

Konstruktör
Tel. 0522-645353

E-post: ferid@lincona.se

Alexander Högberg

Alexander Högberg

Konstruktör
Tel. 0522-645544

E-post: alexander@lincona.se

Helena Hellsén

Helena Hellsén

Ekonomi
Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Konstruktör
Tel: 0522-645351

E-post: fredrik@lincona.se

Scroll to top